Uprava

Organizacija

Fabrika je organizovana u četiri (4) poslovne oblasti, od kojih svaka oblast predstavlja jednu cjelinu koja obuhvata više srodnih sektora. U svakoj od poslovnih oblasti postoji vertikalna i horizontalna uvezanost, u okviru organizacionih sektora i između njih. Takođe postoji horizontalna uvezanost između oblasti, tako da sistem funkcioniše kao jedna nerazdvojiva cjelina.

Uprava


Milorad Motika

Predsjednik UO

Zoran Obrenović

Član

Mile Matić

Član

Goran Maričić

Član

Radislav Filipović

Član

Pero Vasiljević

Član

Milimir Govedarica

Član

Mеnadžmеnt


Milorad Motika

Ovlašteno lice

Mile Matić

Direktor Zajedničkih poslova

Milomir Maksimović

Direktor Održavanja i Investicija

Zoran Obrenović

Direktor Razvoja i Kontrole kvaliteta

Radislav Filipović

Direktor proizvodnje i marketinga